Боравак

Боравак

Рад у боравку је организован у три опремљене просторије.

Можете преузети и погледати презентацију овде.

Активности

Активности, којима се реализују циљеви и задаци продуженог боравка су: адаптација деце, која већ иду у боравак, као и адаптација новопримљене деце, сређивање података о деци, израда домаћих задатака, исхрана деце, уређивање и оплемењивање радног простора у боравку, играње у боравку, читање листова и часописа за децу, гледање и слушање одређених позоришних представа,као и телевизијских емисија, неговање музичке, ликовне и физичке културе, редовна сарадња са психологом, учествовање у хуманитарним и другим друштвено-корисним акцијама, нарочито оним еколошког карактера.

Израда домаћих задатака

Ученици, који иду у боравак имају могућност да ураде свој домаћи задатак у боравку. Када деца иду преподне у школу домаћи задатак се ради од 14h, а када деца иду поподне у школу домаћи задатак се ради од 8h.

Исхрана деце

Ученици у боравку имају могућност коришћења два оброка: доручак у 7:30h и ручак у 11:45h. Одјава и пријава оброка је петком до 10h. У школској 2016/2017. години доручак је 90,00 дин., а ручак 240,00 дин.

Начин плаћања боравка

Рок за измирење обавеза према боравку је 15. у месецу за претходни месец, када се доноси један примерак уплатнице. Уплатнице се добијају у боравку крајем месеца. Плаћа се број пријављених оброка увећаних за режијске трошкове. У овој школској години режијски трошкови су 500,00 дин. за цео месец. Ученици, који не узимају оброке плаћају само режијске трошкове.

• За рад у боравку је потребна једна велика свеска.

• За децу која сама иду кући из боравка потребна је писмена сагласност родитеља.

Радно време боравка је од 7h- 18h.

Календар догађаја

Архива за 2017.

Top