Осигурање ученика

На Савету родитеља договорено је да осигурање ученика за шк. 2020/2021. годину буде преко Осигуравајућег друштва "Миленијум осигурање а.д.о.".

Општи услови осигурања лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Посебни услови за осигурање чланова спортских организација од последица несрећног случаја (незгоде)

Календар догађаја

Архива за 2020.

Top