Списак контролних и писмених вежби

II полугодиште 2016/2017. распоред писмених и контролних вежби 2. полугодиште

I поулугодиште 2016/2017. г.

  12.9.2016. 13.9.2016. 14.9.2016. 15.9.2016. 16.9.2016.
Парна смена:          
Непарна смена:          
  19.9.2016. 20.9.2016. 21.9.2016. 22.9.2016. 23.9.2016.
Парна смена:          
Непарна смена:          
  26.9.2016.  27.9.2016.  28.9.2016.  29.9.2016.  30.9.2016.
 Парна смена:        6/1, 6/2
мат. контр.в.
 6/3 мат. контр.в.
 Непарна смена:      5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/2
мат. контр.в.
   7/1, 7/3
мат.контр.в.
  3.10.2016.  4.10.2016.  5.10.2016. 6.10.2016.   7.10.2016.
  Парна смена:      6/1,6/3 географија  8/1, 8/2, 8/3, 8/4
мат. контр.в.
 6/2 географија
 Непарна смена:        5/1, 5/2, 5/4
историја
 
   10.10.2016.  11.10.2016. 12.10.2016.  13.10.2016. 14.10.2016.
 Парна смена: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
географија
       6/1, 6/2, 6/3,8/1
биологија
8/3, 8/4
енглески контр.в.
  Непарна смена:  7/1, 7/2, 5/2, 5/3
српски, писмени
     7/1, 7/2, 7/3
географија
5/1, 5/4
српски, писмени
 
    17.10.2016.   18.10.2016.   19.10.2016.   20.10.2016.   21.10.2016.
  Парна смена:  8/1, 8/2
енглески
6/1, 6/2, 8/1,
8/2,8/3, 8/4
српски, писмени
 6/1
руски
 6/2, 6/3, 8/3, 8/4
руски, контр.в.
 
  Непарна смена:  7/3
српски, писмени
 7/1
енглески
 7/3
енглески
 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
eнглески
 7/1, 7/2
eнглески
   24.10.2016.  25.10.2016.  26.10.2016.  27.10.2016.  28.10.2016.
 Парна смена:    6/1, 6/2, 6/3
мат.писм.
8/1, 8/2, 8/3, 8/4
хемија
   8/1, 8/2,8/3, 8/4
мат.писм.
8/1
руски контр.в., 6/1, 6/2, 6/3
енглески, контр.в.
 
Непарна смена:  7/2, 7/3
руски контр.в.
   7/1,
Руски
7/2 , 5/4
мат.писмени
 5/1, 5/4
Српски контр.в.
 
  31.10.2016. 1.11.2016. 2.11.2016. 3.11.2016. 4.11.2016.
  Парна смена:    8/3
српски, контр.в.
6/1, 6/2, 6/3
физика
 
 6/1, 6/2
математика, контр.в.
6/3
математика,
контр.в.
  Непарна смена:          
  7.11.2016.  8.11.2016.  9.11.2016.  10.11.2016.  11.11.2016.
  Парна смена:  8/1, 8/2
руски контр.в
       6/1, 6/2, 6/3
Руски контр.в.
  Непарна смена:        5/1, 5/2, 5/3
математика писмени
 
   14.11.2016.  15.11.2016.  16.11.2016.  17.11.2016.  18.11.2016.
 Парна смена:      6/1, 8/2
руски, писмени
 6/2, 6/3, 8/1
руски, писмени
 
  Непарна смена:      5/4, 7/2
математика, контр.в.
   7/1, 7/3
мат.писмени
  21.11.2016.  22.11.2016. 23.11.2016.  24.11.2016. 25.11.2016.
  Парна смена:      8/1, 8/2
енглески писмени
 6/1, 6/2, 6/3
енглески писмени
 8/3, 8/4 енглески писмени
 Непарна смена:        7/1, 7/2, 7/3
историја контр.в.
 
   28.11.2016.  29.11.2016.  30.11.2016.  1.12.2016. 2.12.2016.
 Парна смена:  8/1, 8/3, 8/4
физика
 8/3, 8/4
руски, писмени
 8/2
физика
6/1, 6/2, 6/3
историја
   7/1, 7/3
руски, писмени
 Непарна смена:    7/1, 7/2, 7/3
физика
 7/2
руски, писмени
   7/1, 7/3
руски, писмени
   5.12.2016.  6.12.2016.  7.12.2016.  8.12.2016. 9.12.2016.
  Парна смена:  8/1, 8/2
руски писмени
     6/1, 6/2, 6/3
математика, контр.в.
 
 Непарна смена:          7/1, 7/2, 5/2, 5/3
српски, писмени
    12.12.2016.   13.12.2016.   14.12.2016.   15.12.2016.   16.12.2016.
 Парна смена:   6/2, 8/1, 8/2,8/4
српски, писмени
 6/1, 6/2, 6/3
физика
 8/3
српски, писмени
 
 Непарна смена:    5/3
историја
     
   19.12.2016.  20.12.2016.  21.12.2016.  22.12.2016. 23.12.2016. 
 Парна смена:    8/1, 8/2, 8/3, 8/4
хемија конт.
 8/1, 6/1, 6/2, 6/3
биологија
  8/1, 8/2, 8/3, 8/4
математика, контр.в.

6/1, 6/2, 6/3
руски писмени
 Непарна смена:      7/3
енглески, писмени
 5/1, 5/2, 5/3, 5/4
енглески, писмени
 7/1, 7/2
енглески, писмени
  26.12.2016.   27.12.2016.   28.12.2016.   29.12.2016.   30.12.2016.
Парна смена: 8/1, 8/2, 8/3
историја
  8/4 историја    
Непарна смена:          
  9.1.2017. 10.1.2017. 11.1.2017. 12.1.2017. 13.1.2017.
Парна смена: 8/1, 8/3, 8/4
физика
  8/2
физика

8/1, 8/2, 8/3, 8/4
математика, писмени

6/1, 6/2, 6/3
математика, писмени

 
Непарна смена:     7/3
енглески
   
  16.1.2017. 17.1.2017. 18.1.2017. 19.1.2017. 20.1.2017.
Парна смена:   8/3
српски, контр.в.
     
Непарна смена:

5/1, 5/4
енглески

7/1, 7/3
математика, писмени

7/1, 7/2, 7/3
физика

5/1, 5/2, 5/3
математика, писмени

5/4
математика, писмени

7/2 метематика писмени

   
  23.1.2017. 24.1.2017. 25.1.2017. 26.1.2017. 27.1.2017.
Парна смена:        6/1, 6/2

полуг.тест математика

 
Непарна смена: 5/1, 5/2, 5/3
полуг.тест математика
7/1, 7/3
полуг.тест математика

 7/2, 5/4 

полуг.тест математика

   

Календар догађаја

Архива за 2017.

Top