06. 04. 2017.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда у свим основним школама на територији Републике Србије реализоваће се у 07. (петак) и 08. априла (субота) 2017. године.

Ученици ће у два дана радити три теста:
- 07. априла 2017. године у 12:00 часова - тест из математике,
- 08. априла 2017. године у 9:00 часова - тест из српског, односно матерњег језика
- комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола сата између два двосатна термина.

У просторији у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем који одговара редном броју са Јединственог списка ученика ;
Потребно је да дођете ПОЛА сата пре почетка испита.

Списак прибора за рад на пробном завршном испиту :
- за српски језик – графитна оловка, хемијска оловка и гумица
- за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар
- за комбиновани тест – графитна оловка, хемијска оловка и гумица

Од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

Ученици ће у петак 07.04.2017, након теста из математике анонимно попуњавати кратак упитник за потребе редовних истраживања које Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања спроводи на узорцима у складу са законским надлежностима.

Обавезно је да ученици који раде завршни испит, са собом имају ђачку књижицу са сликом.
Распоред седења за пробни завршни испит налази се на огласној табли за осмаке.

Top