13. 09. 2017.

Иницијални тестови из српског језика и математике

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекaта Развој националних испита у средњем образовању - припремање услова за успостављање система матурских испита и Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном образовању припрема иницијалне тестове знања из српског, односно матерњег језика и математике за ученике петог и седмог разреда основне школе који обухватају наставне садржаје претходних разреда, а усмерени су ка реализацији образовних стандарда.

Датуми за ова тестирања су јединствени за све школе, и то:

* Тест из српског/матерњег језика - 14. септембра 2017. за ученике 5. и 7. разреда;

* Тест из математике - 21. септембра 2017. за ученике 5. и 7. разреда;

Тестирање за све ученике, без обзира на разред, траје 45 минута.

Top