Међународна сарадња кроз пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens

Међународна сарадња кроз пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens

Крајем августа доболи смо информацију да је одобрен међународни пројекат CRIMSON through Debate to become global Citizens од стране организације Еразмус+ у оквиру Школских партнерстава за размене за који смо аплицирали као сарадници ОШ „Франце Прешерн“ из Марибора која је и координатор.
Пројекат ће бити суфинансиран средствима програма Еразмус+ Европске уније у оквиру Школских партнерстава за размене.
Осим наше школе, сарадници су на овом пројекту су и школе из Турске, Шпаније, Италије и Грчке.
Основни циљ овог пројекта је размена добре праксе у коришћењу дебате у настави како на часовима енглеског језика тако и на другим часовима. Вођење дебате развија комуникацију, јача критичко размишљање и вештине аргументованог брањења става. Пројекат ће трајати две године током којих ће одабрани Еразмус+ тим ученика као и ученици петог, шетог, седмог и осмог разреда имати различите активности.
О свим будућим активностима информације ће бити доступне на сајту, у школском часопису као и на Фејсбук страници наше школе.
Радујемо се новим сусретима, и надамо се да ће нам спољна ситуација омогућити да се уживо упознамо са ученицима и колегама из ових партнерских школа.
Координатор овог пројекта за нашу школу је Биљана Вишњић, наставница енглеског језика.

Top