Бесплатни уџбеници за шк. 2023/2024. годину

Бесплатни уџбеници за шк. 2023/2024. годину

Поштовани родитељи,
Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.
Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.
Уџбенике добијају:
1. ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи) ¬ - Решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне ночане помоћи
2. Ученици који основношколско образовање стичу по ИОП-у 1, 2, 3 - Није потребна документација јер школе већ поседују исту
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по ИОП-у, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који се не образују по ИОП-у, а потребно им је прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо..) - Није потребна документација јер школе већ поседују исту
4. Ученици који су у породици треће дете и свако наредно рођено дете које је у систему школовања - Потврда из школе о својству ученика - студента (за свако дете)
5. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику - Није потребна документација јер школе већ поседују исту
Родитељ/други законски заступник доставља одељењском старешини наведену документацију као ДОКАЗ о испуњености услова најкасније до 05. 04. 2023. године.
Школа даље прослеђује податке.
Уколико родитељ/други законски заступник не приложи документацију у назначеном року, сматраће се да се одустало од права за остваривање набавке наставних средстава.
Директор школе
Биљана Благојевић

Top