Осигурање ученика

На Савету родитеља договорено је да осигурање ученика за шк. 2022/2023. годину буде преко друштва "АМС осигурање" а.д.о.

 

Top