Осигурање ученика

На Савету родитеља договорено је да осигурање ученика за шк. 2020/2021. годину буде преко Осигуравајућег друштва "Миленијум осигурање а.д.о.".

Општи услови осигурања лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Посебни услови за осигурање чланова спортских организација од последица несрећног случаја (незгоде)

Top