Секције

Секције

Током трајања пандемије корона вируса ученици који су се определили за похађање секција ће материјал за рад добијати путем интернет платформи уз додатна објашњења наставника који воде секције.

 • 1. РАЗРЕД: Рецитаторска секција - Наташа Јаредић; Музичка секција - Маја Динић; Ликовна секција - Сања Стајић
 • 2. РАЗРЕД: Математичка секција - Горан Мутавџић; Ликовна секција - Гордана Бранковић, Ката Чучковић
 • 3. РАЗРЕД: Математичка секција - Маријана Михајловић, Драмско- рецитаторска секција - Драгана Тасић Стојановић, Виолета Учур
 • 4. РАЗРЕД: Слободне активности - Миленка Братић, Нина Петровић; Саобраћајна секција - Наташа Тончев Благојевић, 
 • Новинарска секција - Снежана Милић
 • Литерарна секција - Тамара Трифуновић Живковић
 • English 4U - Биљана Вишњић
 • Секција руског језика - Тања Тадић
 • Математичка секција - Миланка Вучељић      
 • Форум театар - Добрила Кузмановић
 • Географска секција - Биљана Смарс
 • Хемичар/ Алхемичар - Снежана Николић
 • Биолошко-еколошка секција - Савка Ракић, Тијана Морић
 • Ликовна секција - Тања Ђокић
 • Секција кошарка, одбојка - Стефан Станојевић
 • Млади информатичари - Биљана Недић
 • Моделари - бродомоделарство - Душан Зарић
 • Моделари - ракетно моделарство - Душан Зарић
 • Хор - Данијела Живанчевић
 • Млади православац - Лела Мирковић
Top