Библиотека

Библиотека

Библиотека је место у коме се чува лек за душу!

Библиотека ОШ “Франце Прешерн“ налази се у левом крилу школе и јасно је уочљива из улазног хола.

Радно време библиотеке је понедељком од 10.00 до 13.00 часова и средом од 9.00 до 12.00 часова.
У склопу библиотеке је читаоница са 22 читалачка места. Овај простор се користи за читање, учење, пробе, презентације, предавања итд. јер је опремљен савременом дигиталном технологијом.

Од 2010. године библиотека поседује програм за електронско вођење књига и задужења, па ученицима нису потребне чланске карте.

Поред обавезне школске лектире којом је библиотека опремљена, постоји и велики избор књига намењених ученицима и наставницима.

Читамо се!

Top