Библиотека

Библиотека

 

Библиотека је место у којем се чува лек за душу! 

Библиотека ОШ „Франце Прешерн“ налази се у левом крилу школе и јасно је уочљива из улазног хола. Радно време библиотеке је понедељком од 8.00 до 16. 00 часова, уторком од 8.00 до 15.00 часова, средом8.00 до 14.00 часова, четвртком од 8.00 до 15.00 часова и петком од 9.00 до 13.00 часова. У склопу библиотеке налази се читаоница са 22 читалачка места. Овај простор, опремљен савременом дигиталном технологијом, користи се за читање, учење, пробе, презентације, књижевне сусрете, школска такмичења, предавања и сл.

У потрази за жељеним насловом или одговарајућом препоруком помоћи ће вам школски библиотекари Снежана Милић и Тамара Трифуновић Живковић.

Од 2021. библиотека поседује програм за електронско вођење књига и задужења, па ученицима нису потребне чланске карте.

Поред обавезне школске лектире којом је библиотека опремљена, постоји и велики избор књига и литературе намењене ученицима и наставницима. Фонд књига се обнавља и проширује у складу са различитим потребама и интересовањима корисника.

Читамо се!

Top