Ученички парламент

Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Формира се од два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају: председника и два представника ученика који учествују у раду проширеног сазива Школског одбора. 

Ученички парламент оснива се ради:

1.   Давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2.   Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3.   Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента;

4.   Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе

5.   Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Са члановима Ученичког парламента раде педагог школе Сузана Николић и наставница енглеског језика Виолета Јорданов.

Драго нам је да се чује глас наших ђака, јер ми смо ту...због њих!

АКЦИЈЕ ПАРЛАМЕНТА

Парламент је иницирао прикупљање новчаних средстава за девојчицу Вању Маловић која пати од спиналне атрофије. У оквиру хуманитарне фондације „Буди хуман“ Александра Шапића.

 У циљу обележавања Дана толеранције, Ученички парламент, у сарадњи са наставницом енглеског језика и координатором парламента Адријаном Јовић, осмислио је и снимио интересантан видео-спот којим се скреће пажња на значај толеранције, тј. разумевања и прихватања различитости.

видео спот о Дану толеранције

Сваке последње среде у фебруару широм света обележава се Међународни дан борбе против вршњачког насиља, познат и под називом Дан розе мајица. И ове године смо, као и прошле, бројним активностима обележили овај значајан датум. Прво вам представљамо видео-спот који су осмислили и снимили ученици седмог разреда, у сарадњи са директорком школе, одељењским старешинама и члановима Ученичког парламента.

видео спот за Дан розе мајица

Top