Тим за међународну сарадњу

Тим за међународну сарадњу

       Програмом рада Тима се обезбеђују услови за реализацију међународних пројеката, развијање мултикултуралности, усавршавање знања енглеског језика, проширивање знања из области природних и друштвених наука, размену искустава кроз међусобне посете, као и унапређивање тимског рада и квалитетних међуљудских односа. Такође, рад овог Тима и реализација планираних активности обезбеђује размену и подршку међу вршњацима широм света.

Чланови тима су:

1.    Биљана Благојевић, директор
2.    Биљана Вишњић, наставник енглеског језика – координатор
3.    Виолета Јорданов, наставник енглеског језика
4.    Добрила Кузмановић, наставник историје
5.    Драгана Крстић, наставник разредне наставе
6.    Славица Митровић, наставник технике и технологије

 План и програм рада Тимa за међународну сарадњу

      Наше главне активности током ове школске године везане су за успешно и квалитетно спровођење активности међународног пројекта CRIMSON through Debate to become global Citizens и сарадњу са организацијом Еразмус+. Све пројектне активности пратите на Фејсбук страни наше школе, као и на нашем сајту у одељку CRINSON Erasmus+.

      Током ове школске године радимо на проналажењу партнера за будуће успешне и занимљиве пројекте. Верујемо да свако ново познантство отвара пут за усавршавање наших запослених и тиме још бољи рад са нашим ученицима.

Top