Тим за међународну сарадњу

Тим за међународну сарадњу

       Програмом рада Тима се обезбеђују услови за реализацију међународних пројеката, развијање мултикултуралности, усавршавање знања енглеског језика, проширивање знања из области природних и друштвених наука, размену искустава кроз међусобне посете, као и унапређивање тимског рада и квалитетних међуљудских односа. Такође, рад овог Тима и реализација планираних активности обезбеђује размену и подршку међу вршњацима широм света.

Чланови тима су:

1. Биљана Вишњић, наставник енглеског језика – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Милица Ивановић, наставник енглеског језика
4. Добрила Кузмановић, наставник историје
5. Сања Стајић, наставник разредне наставе
6. Славица Митровић, наставник технике и технологије
7. Јелена Трошић, наставник српског језика и књижевности

 План и програм рада Тимa за међународну сарадњу

      Наше главне активности током ове школске године везане су за успешно и квалитетно спровођење активности међународног пројекта CRIMSON through Debate to become global Citizens и сарадњу са организацијом Еразмус+. Све пројектне активности пратите на Фејсбук страни наше школе, као и на нашем сајту у одељку CRIMSON Erasmus+.

      Током ове школске године радимо на проналажењу партнера за будуће успешне и занимљиве пројекте. Верујемо да свако ново познантство отвара пут за усавршавање наших запослених и тиме још бољи рад са нашим ученицима.

 
Top