Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Маријана Михајловић – 1/1
Драгана Тасић Стојановић – 1/2
Виолета Учур – 1/3

Други разред

Миленка Братић – 2/1
Наташа Тончев Благојевић – 2/2
Нина Петровић – 2/3
Драгана Крстић - 2/4

Трећи разред

Наташа Јаредић – 3/1
Маја Динић – 3/2
Сања Стајић – 3/3

Четврти разред

Горан Мутавџић – 4/1
Гордана Бранковић – 4/2
Ката Чучковић – 4/3

Боравак

Марјан Антић
Снежана Соковић
Јована ВучељићНаставници предметне наставе

Српски језик

Јелена Трошић – 5/2, 5/3 (разредни старешина), 6/3, 6/4
Снежана Милић –  5/1, 7/1, 7/2, 7/3 (разредни старешина)
Јелена Палавестрић – 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3

Енглески језик

Биљана Вишњић – 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 (разредни старешина), 8/2, 8/3
Селена Шљиванчанин - 2/1, 2/3, 2/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4                                      
Виолета Јорданов - 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3

Руски језик

Тања Тадић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3
Ксенија Дрецун - 6/4, 8/1, 8/2, 8/3

Математика

Бојана Божић – 5/1 (разредни старешина), 5/3, 8/1, 8/2, 8/3
Миланка Вучељић - 5/2, 6/1, 7/1, 7/2, 7/3
Невена Петровић - 6/2, 6/3, 6/4

Географија

Биљана Смарс – 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 (разредни старешина), 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Тања Радић - 5/1, 5/2, 5/3

Историја

Добрила Кузмановић –  6/1 (разредни старешина), 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Светлана Петровић - 5/1, 5/2,5/3

Биологија

Тијана Морић –  6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 (разредни старешина), 8/3
Сузана Крстић –  5/1, 5/2, 5/3

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 (разредни старешина)

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3 (разредни старешина), 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

ТИТ

Душан Зарић - 5/1, 5/3, 6/1, 6/2 (разредни старешина), 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Славица Митровић - 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2 (разредни старешина), 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Јелена Новаковић - 5/1, 5/2, 5/3

Физичко и здравствено васпитање/ обавезне физичке активности

Стефан Станојевић - 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/3
Маја Милошевић – 5/1, 5/2, 5/3, 7/1 (разредни старешина), 7/2, 7/3, 8/2

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2 (разредни старешина), 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Информатика и рачунарство

Огњен Томић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Невена Петровић - 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/2, 7/3

Веронаука

Ивана Франовић - групе 1-8.разреда

Грађанско васпитање

Ксенија Дрецун - 5/1,2,3, 6/1,2, 6/3,4, 7/1,2,3, 8/1,2 (девојчице), 8/3 (девојчице), 8/2 (дечаци), 8/3 (дечаци)

Top