Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Наташа Јаредић – 1/1
Маја Динић – 1/2
Сања Стајић – 1/3

Други разред

Горан Мутавџић – 2/1
Гордана Бранковић – 2/2
Ката Чучковић – 2/3

Трећи разред

Маријана Михајловић – 3/1
Драгана Тасић Стојановић – 3/2
Виолета Учур – 3/3

Четврти разред

Миленка Братић – 4/1
Наташа Тончев Благојевић – 4/2
Нина Петровић – 4/3

Боравак

Марјан Антић
Снежана Соковић
Драгана Крстић
Јована Вучељић
Емилија Мутавџић


Наставници предметне наставе

Српски језик

Јелена Трошић – 7/1, 7/2, 7/3 разредна, 8/1, 8/2
Снежана Милић –  5/1, 5/3 разредна, 8/3
Јелена Палавестрић – 5/2 разредна, 6/1, 6/2, 6/3

Математика

Соња Радибратовић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/3, 8/1
Миланка Вучељић - 6/1, 6/2, 8/2, 8/3 
Бојана Божић - 7/1 разредна, 7/2, 7/3 

Руски језик

Тања Тадић – 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Ксенија Дрецун - 6/1, 6/2, 6/3

Енглески језик

Биљана Вишњић – 6/1 разредна, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Селена Шљиванчанин - 4/1, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3
Адријана Јовић - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/2

Географија

Биљана Смарс – 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Срђан Протић - 5/3

Историја

Добрила Кузмановић –  5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 разредна, 8/3
Светлана Петровић - 5/1

Биологија

Тијана Морић –  5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 разредна, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Марија Милошевић –  6/3, 7/1

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3 разредна, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

ТИТ

Душан Зарић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/3
Јелена Беседић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 разредна
Јелена Новаковић - 7/2, 7/3, 8/2
Јелисавета Хрњаковић - 6/3

Физичко и здравствено васпитање/ обавезне физичке активности

Стефан Станојевић - 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Маја Милошевић – 5/1 разредна, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 разредна, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Информатика и рачунарство

Биљана Недић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 разредна, 8/2, 8/3
Бојана Божић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/3

Домаћинство

Снежана Николић - 7/3, 8/1

Чувари природе

Тијана Морић - 6/1, 6/2

Цртање, сликање, вајање

Тања Ђокић - 5/2, 5/3, 6/3, 7/2, 8/3

Хор и оркестар

Данијела Живанчевић - 5/1, 7/1, 8/2

Веронаука

Лела Мирковић - групе 1-8.разреда

Грађанско васпитање

Срђан Протић - 5/1,2,3, 6/1,3, 6/2,3
Душица Трајковић - 5/1,2,3, 6/1,2, 6/1,3, 7/1,2, 8/1,2

Top