Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу, употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици ће бити активни учесници ових активности и пројеката. Поред овога, ученици ће учествовати и у активностима које за циљ имају упознавање са предузетништвом.

Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску 2022/2023. годину су:
1. Сања Стајић, наставник разредне наставе – координатор
2. Биљана Благојевић, директор
3. Сузана Николић, педагог
4. Наташа Јаредић, наставник разредне наставе
5. Гордана Бранковић, наставник разредне наставе
6. Јована Вучељић, наставник разредне наставе
7. Невена Петровић, наставник математике
8. Данијела Живанчевић, наставник музичке културе
9. Марјан Антић, наставник разредне наставе
10. представник Ученичког парламента
11. представник родитеља
12. представник локалне заједнице

У току ове школске године у нашој школи реализоване су бројне активности које су за циљ имале развој међупредметних компетенција и предузетништва:

-          Светски дан заштите животиња, стручно веће природних наука, стручно веће разредне наставе, стручно веће вештина и уметности;

-          Светски дан здраве хране, стручно веће природних наука, стручно веће разредне наставе, наставници српског језика, ликовне културе и физичког васпитања;

-          Одговоран однос према здрављу (Здрави стилови живота, Превенција раног брака, Ментално здравље, Бесплатна гимнастика), сви учитељи, наставници и стручни сарадници;

-          Изложба ћелија, наставници биологије;

-          Мали школски сајам књига, стручни сарадници, учитељи и наставници;

-          Школски часопис „Сонет“, сви учитељи, наставници и одређени ученици;

-          Ликовни конкурси: „Деца Раковице“, „Покажи ми зашто је твој пас, твоја звезда“, „СТРИП – КАИШ 2021“, „Моје право на игру и слободно време“, „Железница очима детета 2021“, „Креирај своја чаробна врата која воде у твој свет магије“, стручно веће вештина и уметности, стручно веће разредне наставе;

-          Литерарни конкурс „Писмо Божић Бати“, учитељице Сања Стајић и Маријана Михајловић;

-          Обележавање Међународног дана толеранције, учитељи и наставници;

-          Обележавање Светског дана климатских промена на Земљи, наставници географије и математике;

-          Учешће на међународном такмичењу „Знаменити Срби“, наставник историје;

-          Обележавање Дана истраживача, стручно веће математике и технологије;

-          Међународни пројекат под покровитељством организације ЕРАЗМУС+ CRIMSON through Debate to become global Citizens, наставници енглеског језика, грађанског васпитања и историје;

-          Дан језика, стручно веће страних језика, књижевности и комуникација и стручни сарадник - библиотекар;

-          Организација обележавања Дана школе тематским пројектом „Здрав дух у здравом телу“, сви учитељи и наставници;

-          Обележавање Дана школе: „Дан школе у ретроспективи“, библиотекарка,

                                                „Уметност у географији“, наставница географије,

                                                „Дружење у доба короне“, форум предстсва, разредно веће петог разреда,

                                                „Читај да би живео“, разредно веће шестог разреда и стручно веће српског језика и књижевности,

                                                 „Плес“, разредно веће седмог разреда,

                                                 „Здрав дух у здравом телу“, стручно веће вештина;

-          „Совице мудрице“, писање лепих порука, стручно веће учитеља у продуженом боравку;

-          ЕКО пројекат, веће 3. разреда;

-          Школски пројекат „Најлепша новогодишња јелка“, учитељи и наставници,

-          „Сачувај дрво - рециклирај“, израда новогодишњих украса, стручно веће природних наука,

-          Конкурс „Слоган исписан хемијским симболима“, наставница хемије

-          Бесплатна гимнастика, наставници физичког васпитања,

-          Знамените жене, наставнице грађанског васпитања и историје,

-          Масленица, наставница руског језика,

-          Дан матерњег језика, наставници српског језика и књижевности.

Top