Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Међупредметне компетенције се реализују кроз сарадњу и координацију активности више наставника, односно наставних предмета, иновирање метода рада на часу, употребу одговарајућих наставних средстава и прилагођавање садржаја. Задатак овог Тима је да активно учествује у планирању и евалуацији планова стручних већа и да подстиче имплементирање међупредметних компетенција у планове. Ученици ће бити активни учесници ових активности и пројеката. Поред овога, ученици ће учествовати и у активностима које за циљ имају упознавање са предузетништвом.

Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва за школску 2021/2022. годину су:
Биљана Благојевић, директор школе,
Добрила Кузмановић, наставник историје и координатор,
Сузана Николић, педагог,
Горан Мутавџић, учитељ,
Маја Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања,
Марјан Антић, учитељ,
Биљана Смарс, наставник географије,
Данијела Живанчевић, наставник музичке културе,
Мара Ковачевић, представник Ученичког парламента,
Јелена Сабовљевић, представник родитеља и
Владимир Митић, представник локалне заједнице.

У току ове школске године у нашој школи реализоване су бројне активности које су за циљ имале развој међупредметних компетенција и предузетништва:

-          Светски дан заштите животиња, стручно веће природних наука, стручно веће разредне наставе, стручно веће вештина и уметности;

-          Светски дан здраве хране, стручно веће природних наука, стручно веће разредне наставе, наставници српског језика, ликовне културе и физичког васпитања;

-          Одговоран однос према здрављу (Здрави стилови живота, Превенција раног брака, Ментално здравље, Бесплатна гимнастика), сви учитељи, наставници и стручни сарадници;

-          Изложба ћелија, наставници биологије;

-          Мали школски сајам књига, стручни сарадници, учитељи и наставници;

-          Школски часопис „Сонет“, сви учитељи, наставници и одређени ученици;

-          Ликовни конкурси: „Деца Раковице“, „Покажи ми зашто је твој пас, твоја звезда“, „СТРИП – КАИШ 2021“, „Моје право на игру и слободно време“, „Железница очима детета 2021“, „Креирај своја чаробна врата која воде у твој свет магије“, стручно веће вештина и уметности, стручно веће разредне наставе;

-          Литерарни конкурс „Писмо Божић Бати“, учитељице Сања Стајић и Маријана Михајловић;

-          Обележавање Међународног дана толеранције, учитељи и наставници;

-          Обележавање Светског дана климатских промена на Земљи, наставници географије и математике;

-          Учешће на међународном такмичењу „Знаменити Срби“, наставник историје;

-          Обележавање Дана истраживача, стручно веће математике и технологије;

-          Међународни пројекат под покровитељством организације ЕРАЗМУС+ CRIMSON through Debate to become global Citizens, наставници енглеског језика, грађанског васпитања и историје;

-          Дан језика, стручно веће страних језика, књижевности и комуникација и стручни сарадник - библиотекар;

-          Организација обележавања Дана школе тематским пројектом „Здрав дух у здравом телу“, сви учитељи и наставници;

-          Обележавање Дана школе: „Дан школе у ретроспективи“, библиотекарка,

                                                „Уметност у географији“, наставница географије,

                                                „Дружење у доба короне“, форум предстсва, разредно веће петог разреда,

                                                „Читај да би живео“, разредно веће шестог разреда и стручно веће српског језика и књижевности,

                                                 „Плес“, разредно веће седмог разреда,

                                                 „Здрав дух у здравом телу“, стручно веће вештина;

-          „Совице мудрице“, писање лепих порука, стручно веће учитеља у продуженом боравку;

-          ЕКО пројекат, веће 3. разреда;

-          Школски пројекат „Најлепша новогодишња јелка“, учитељи и наставници,

-          „Сачувај дрво - рециклирај“, израда новогодишњих украса, стручно веће природних наука,

-          Конкурс „Слоган исписан хемијским симболима“, наставница хемије

-          Бесплатна гимнастика, наставници физичког васпитања,

-          Знамените жене, наставнице грађанског васпитања и историје,

-          Масленица, наставница руског језика,

-          Дан матерњег језика, наставници српског језика и књижевности.

Top