ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

У први разред 1. септембра 2019. године према Закону о основном образовању и васпитању полазе деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2013. године.

Деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2013. могу се пријавити за превремени упис и полазак у школу

Деца која територијално не припадају одређеној школи могу се уписати у изабрану школу уколико то допуштају просторне могућности жељене школе. Захтев за одобравање уписа се подноси најкасније до 01.02.2019. године у секретаријату школе. Школа ће подносиоце обавестити о одлуци најкасније до 30.04.2019.

Упис деце за полазак у школу почеће 01.04. и трајаће све до 31.05.2019. године.

Приликом уписа достављају се следећа документа :
- Доказ о здравственом прегледу детета који се добија од надлежног педијатра;
- Лична карта родитеља или старатеља (на увид).

- НОВО!!! – На основу обавештења о новој процедури уписа у први разред основне школе које је прописано од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељи, односно старатељи неће бити у обавези да школи, приликом уписа ученика, достављају документа (Извод из матичне књиге рођених и доказ о пријави пребивалишта) у папирној форми, већ ће имати могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

Наиме, Министарсво просвете, науке и технолошког развоја ће обезбедити нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у РС, почев од школске 2019/2020. године. Министарство ће путем наведеног софтвера, у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова, обезбедити да се наведена документа прибављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18).

Напомена: И поред наведеног, родитељи, односно други законски заступници ученика, наведена документа могу и даље по свом избору да достављају школи у папирној фирми.

Уверење да је дете похађало припремни предшколски програм се доставља накнадно.

Упис деце за полазак у школу могу вршити искључиво родитељи, односно њихови старатељи!

Top