Обавештење за родитеље

Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

Као што сте упознати од 17.3.2020. године организује се онлајн настава. На сајту министарства www.rasporednastave.gov.rs  налази се распоред часова за сваки разред као и термини емитовања часова које су ученици у обавези да прате на РТС-у 3.

На блогу наше школе https://sumablista.wixsite.com/franceonline објављен је распоред часова за ову недељу. Овај распоред је у сагласности са емитовањем наставних јединица на РТС-у 3. Предмети који се не емитују на телевизији укључени су у наш школски распоред.

Сви наставни садржаји биће доступни на нашем блогу према распореду. Наставни материјали разврстани су према разредима и предметима што олакшава сналажење на блогу. Неопходно је да ученици свакодневно приступају блогу, записују у свескама шта су урадили, и у складу са захтевима наставника шаљу домаће задатке. Начин повратне информације (евалуације) биће јасно истакнут на блогу.

Родитељи ученика који раде по ИОП-у 1, ИОП-у 2 и ИОП-у 3, као и родитељи ученика који нису у могућности да прате онлајн наставу,  материјале ће моћи да преузму сваког четвртка у периоду од 10.00 до 12.00 часова.

Родитељ је у обавези да  сваког дана до 9.00 часова обавести одељењског старешину о промени здравственог стања детета.

Надамо се да  ћемо, као и до сада, имати добру сарадњу, како бисмо што успешније  превазишли новонасталу ситуацију.

Молимо вас за стрпљење и сарадњу, а нове информације ће вам бити благовремено прослеђене.

Сви емитовани часови су доступни на сајту РТС Планете: rtsplaneta.rs

https://www.rts.rs/page/tv/sr/broadcast/255/rts-3.html?month=3&year=2020&day=17

 

Педагошки колегијум ОШ „Франце Прешерн“

Top