Почетак школске 2020-2021. године

Почетак школске 2020-2021. године

Обавештење о почетку школске године

Поштовани родитељи,

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и резултата анкете у вези похађања наставе у школи или на даљину, у нашој школи ће се организовати рад тако што ће се настава у првом циклусу образовања (1. до 4. разред) одвијати непосредно  у школи (основни модел), свакодневно, а у другом циклусу (5. до 8. разред) групе ће се смењивати у непосредном раду у школи и путем наставе на даљину (комбиновани модел).

Ученици првог циклуса образовања (од 1. до 4. разреда) – настава ће се реализовати по групама, од највише 15 ученика, одељења се деле на пола, група А и група Б, према азбучном реду. Настава се реализује прво за групу А и то кроз три часа, а онда за групу Б кроз четири часа у истом дану. Између две групе предвиђена је пауза од 20 минута за дезинфекцију и проветравање учионица. Након прве недеље настава се реализује прво за групу Б кроз три часа, а онда за групу А кроз четири часа у истом дану. Преостали фонд обавезни предмети (музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање), изборни предмети (грађанско васпитање и верска настава) и остале наставне активности (пројектна настава, дигитални свет, слободне наставне активности) ће бити реализовани  путем наставе на даљину, с тим да се сваке недеље  може одржати и један час у школи.

Ученици који су се пријавили само за наставу на даљину, биће у обавези да прате наставу путем Јавног медијског сервиса Србије, интернет платформе РТС Планета и упутстава наставника преко Е – учионице.

*** Ученици првог циклуса образовања користе искључиво „споредни“ улаз школе за улазак и излазак из школе.

Дневни ритам рада:

Преподневна смена

Група  А                                                                                 Група Б

1. час 08.00 – 08.30                                                                1. час 10.00 – 10.30

2. час 08.35 – 09.05                                                                2. час 10.35 – 11.05

3. час 09.10 – 09.40                                                                3. час 11.15 – 11.45

                                                                                                4. час 11.50 – 12.20

Послеподневна смена

Група Б                                                                                   Група А

1. час 13.00 – 13.30                                                                1. час 15.00 – 15.30

2. час 13.35 – 14.05                                                                2. час 15.35 – 16.05

3. час 14.10 – 14.40                                                                3. час 16.15 – 16.45

                                                                                               4. час 16.50 – 17.20

Рад продуженог боравка – с обзиром на епидемиолошку ситуацију, добијена упутства и просторне капацитете школе, а у циљу што веће безбедности и ученика и запослених, продужени боравак ће моћи да користе ученици чији родитељи немају ниједну алтернативу за збрињавање деце; потребно је доставити потврду о запослењу оба родитеља, као и потврду од послодавца којом се доказује да родитељи послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама (не могу да раде од куће), уз обавезан контакт послодавца.

Боравак почиње са радом 7. септембра 2020. године.

Ученици другог циклуса образовања (од 5. до 8. разреда) - настава ће се реализовати по групама, од највише 15 ученика, одељења се деле на пола, група А и група Б, према азбучном реду. Настава се реализује по групама, група А једне седмице долази на наставу у школу понедељком, средом и петком, док група Б исте седмице на наставу долази уторком и четвртком. Следеће седмице се групе мењају, па тако група Б долази на наставу у школу понедељком, средом и петком, док група А долази уторком и четвртком. Свака група ће имати своју учионицу, коју током трајања наставе неће мењати, осим у случају одласка у дигиталне кабинете, ради реализације наставе информатике и рачунарства. Група која није непосредно на настави у школи, као и ученици који су се пријавили само за наставу на даљину, биће у обавези да слушају и прате часове који се емитују путем Јавног медијског сервиса и упутства наставника преко Гугл – учионице.

*** Ученици другог циклуса образовања користе искључиво „главни“ улаз школе за улазак и излазак из школе.

Дневни ритам рада:

Преподневна смена                                                                        

1. час 08.00 – 08.30                                                               

2. час 08.35 – 09.05                                                               

3. час 09.10 – 09.40

Велики одмор                                               

4. час 10.00 – 10.30                                                               

5. час 10.35 – 11.05                                                               

6. час 11.10 – 11.40   

7. час 11.45 – 12.15   

 

Директор школе

Биљана Благојевић

Top