31. 03. 2020.

Промена школског календара за шк. 2019/2020.

Поштовани родитељи и ученици,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је због тренутне ванредне ситуације донело одлуку о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада за основне и средње школе за школску 2019/2020. годину.

С обзиром на то да се дошло до закључака да претходно планиране дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење, јер би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика који свакако морају бити у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван ње, донета је одлука у складу са наведеним, а која се огледа се у следећем:

Детаље прочитајте у допису Министарства ПНТР о измени календара образовно-васпитног рада.

Top