Распоред контролних и писмених задатака за прво полугодиште школске 2016/2017.године

Распоред контролних и писмених задатака за прво полугодиште школске 2016/2017.године

 Распоред контролних и писмених задатака за прво полугодиште школске 2016/2017.године можете скинути овде.

 

12.9.2016

13.9.2016

14.9.2016

15.9.2016

16.9.2016

Парна смена

 

 

 

 

 

Непарна смена

 

 

 

 

 

 

19.9.2016

20.9.2016

21.9.2016

22.9.2016

23.9.2016

Парна смена

 

 

 

 

 

Непарна смена

 

 

 

 

 

 

26.9.2016

27.9.2016

28.9.2016

29.9.2016

30.9.2016

Парна смена

 

 

 

6/1, 6/2

математика контр.в.

 

6/3 математика контр.в.

Непарна смена

 

 

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/2

математика контр.в.

 

 

7/1, 7/3

математика контр.в.

 

3.10.2016

4.10.2016

5.10.2016

6.10.2016

7.10.2016

Парна смена

 

 

6/1,6/3 географија

8/1, 8/2, 8/3, 8/4 математика контр.в.

 

6/2 географија

Непарна смена

 

 

 

5/1, 5/2, 5/4

историја

 

 

 

10.10.2016

11.10.2016

12.10.2016

13.10.2016

14.10.2016

Парна смена

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

географија

 

 

 

6/1, 6/2, 6/3,8/1

биологија

8/3, 8/4

енглески контр.в.

 

Непарна смена

7/1, 7/2, 5/2, 5/3

српски, писмени

 

 

7/1, 7/2, 7/3

географија

5/1, 5/4

српски, писмени

 

 

 

17.10.2016

18.10.2016

19.10.2016

20.10.2016

21.10.2016

Парна смена

8/1, 8/2

енглески

6/1, 6/2, 8/1, 8/2,8/3, 8/4

српски, писмени

 

6/1

руски

6/2, 6/3, 8/3, 8/4

руски, контр.в.

 

Непарна смена

7/3

српски, писмени

7/1

енглески

7/3

енглески

 

5/1, 5/2, 5/3, 5/4

Енглески

 

 

7/1, 7/2

Енглески

 

 

 

 

 

24.10.2016

25.10.2016

26.10.2016

27.10.2016

28.10.2016

Парна смена

 

6/1, 6/2, 6/3

математика, писмени

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

хемија

 

8/1, 8/2,8/3, 8/4

математика, писмени

8/1

руски контр.в., 6/1, 6/2, 6/3

енглески, контр.в.

 

 

Непарна смена

7/2, 7/3

Руски контр.в.

 

7/1,

Руски

7/2 , 5/4

математика писмени

 

5/1, 5/4

српски, контр.в.

 

 

31.10.2016

1.11.2016.

2.11.2016.

3.11.2016.

4.11.2016.

Парна смена

 

8/3

српски, контр.в.

6/1, 6/2, 6/3

физика

6/1, 6/2

математика, контр.в.

6/3

математика,

контр.в.

 

Непарна смена

 

 

 

 

 

 

7.11.2016.

8.11.2016.

9.11.2016.

10.11.2016.

11.11.2016.

Парна смена

8/1, 8/2

руски контр.в

 

 

 

6/1, 6/2, 6/3

Руски контр.в.

Непарна смена

 

 

 

5/1, 5/2, 5/3

математика писмени

 

 

 

14.11.2016.

15.11.2016.

16.11.2016.

17.11.2016.

18.11.2016.

Парна смена

 

 

6/1, 8/2

руски, писмени

6/2, 6/3, 8/1

руски, писмени

 

Непарна смена

 

 

5/4, 7/2

математика, контр.в.

 

7/1, 7/3 математика писмени

 

21.11.2016.

22.11.2016.

23.11.2016.

24.11.2016.

25.11.2016.

Парна смена

 

 

8/1, 8/2 енглески писмени

6/1, 6/2, 6/3 енглески писмени

8/3, 8/4 енглески писмени

Непарна смена

 

 

 

7/1, 7/2, 7/3 историја контр.в.

 

 

28.11.2016.

29.11.2016.

30.11.2016.

1.12.2016.

2.12.2016.

Парна смена

8/1, 8/3, 8/4

физика

8/3, 8/4

руски, писмени

8/2

физика

6/1, 6/2, 6/3

историја

 

 

Непарна смена

 

7/1, 7/2, 7/3

физика

7/2

руски, писмени

 

7/1, 7/3

руски, писмени

 

 

 

 

 

5.12.2016.

6.12.2016.

7.12.2016.

8.12.2016.

9.12.2016.

Парна смена

8/1, 8/2

руски писмени

 

 

6/1, 6/2, 6/3

математика, контр.в.

 

Непарна смена

 

 

 

 

7/1, 7/2, 5/2, 5/3

српски, писмени

 

12.12.2016.

13.12.2016.

14.12.2016.

15.12.2016.

16.12.2016.

Парна смена

 

6/2,

8/1, 8/2, 8/4

српски, писмени

6/1, 6/2, 6/3

физика

8/3

српски, писмени

 

Непарна смена

 

5/3

историја

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2016.

20.12.2016.

21.12.2016.

22.12.2016.

23.12.2016.

Парна смена

 

 

8/1, 6/1, 6/2, 6/3

биологија

 

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

математика, контр.в.

6/1, 6/2, 6/3

руски писмени

Непарна смена

 

 

7/3

енглески, писмени

5/1, 5/2, 5/3, 5/4

енглески, писмени

7/1, 7/2

енглески, писмени

 

26.12.2016.

27.12.2016.

28.12.2016.

29.12.2016.

30.12.2016.

Парна смена

8/1, 8/2, 8/3 историја

 

8/4 историја

 

 

Непарна смена

 

 

 

 

 

 

9.1.2016.

10.1.2016.

11.1.2016.

12.1.2016.

13.1.2016.

Парна смена

8/1, 8/3, 8/4

физика

 

8/2

физика

8/1, 8/2, 8/3, 8/4

математика, писмени

6/1, 6/2, 6/3

математика, писмени

Непарна смена

 

 

7/3

енглески

 

 

 

16.1.2016.

17.1.2016.

18.1.2016.

19.1.2016.

20.1.2016.

Парна смена

 

8/3

Српски, контр.в.

 

 

 

Непарна смена

5/1, 5/4

енглески

7/1, 7/2, 7/3

физика

5/4

математика, писмени

5/1, 5/2, 5/3 математика, писмени

7/1, 7/3

математика, писмени

 

 

23.1.2016.

24.1.2016.

25.1.2016.

26.1.2016.

27.1.2016.

Парна смена

 

 

 

 

 

непарна

5/1, 5/2, 5/3

полуг.тест математика

7/1, 7/3

полуг.тест математика

 

 

 

Top