Реците НЕ телесном кажњавању деце

Реците НЕ телесном кажњавању деце

Током два дана, 23. и 24. маја 2019. године, педагог Сузана Николић и учитељица Наташа Тончев Благојевић, као представници колектива ОШ "Франце Прешерн", имали су част и задовољство да буду део кампање „Реците НЕ телесном кажњавању деце“ у оквиру Пројекта „Права детета у политикама и пракси“.
Овај Пројекат је још једна од идеја Центра за права детета у партнерству са Save the Children International, који финансира Влада Шведске. Један од циљева овог Пројекта односи се на унапређивање система заштите деце од насиља кроз промоцију концепта позитивног родитељства и важности коришћења ненасилних метода васпитања деце.
Дводневну обуку прошло је двадесетак наставника и стручних сарадника из целе Србије, са задатком да стечено знање континуирано преносе родитељима ученика у својим школама, кроз трибине, радионице и друге облике сарадње са њима.
Почетком школске 2019/2020. године, планиране су активности које се односе на директан рад са родитељима како би им се пружила подршка у примени алтернативних начина реаговања у ситуацијама када уобичајено примењују телесно кажњавање деце. На тај начин постаће сарадници у овој племенитој и за децу важној идеји, те обезбедити безбрижно детињство и остваривање најбољег интереса свом детету.
Колика је одговорност учесника ове обуке, говори и податак да ће се, резултатима реализације активности по школама, поткрепити потреба да се у законима који регулишу права детета прецизно дефинишу појмови како би се избегле погрешно схваћене дефиниције „разумно физичко кажњавање“.

ЗАЈЕДНО, ДО ЛЕПШЕ БУДУЋНОСТИ ЗА НАШУ ДЕЦУ!

Top