Сумативно оцењивање

Сумативно оцењивање

Поштовани ученици и родитељи,

Као што већ знате од 17.3. 2020.г, непосредно после увођења ванредног стања због епидемије корона вируса, почели смо са учењем на даљину. До сада смо свакодневни труд, залагање и знање ученика формативно (описно) оцењивали и стекли су се услови за сумативно (бројчано) оцењивање. 

Више информација о овоме можете прочитати у допису МПНТР.

Очекујте прве оцене које као и до сада можете видети на порталу за родитеље мој.есдневник.

Top