19. 05. 2020.

Упис у специјализоване средње школе и одељења за које је неопходно полагање пријемног испита

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења треба да изврше додатне пријаве за конкретну школу коју желе да упишу. Ово се односи на ученике који уписују Математичку, Филолошку и Карловачку гимназију, као и на ученике са посебним способностима за математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност, ученике са посебним способностима за филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику, музичке, балетске, ликовне и друге. За више информација о неопходном додатном пријављивању посетите линк:

МПНТР: Полагање пријемних испита за упис у специјализоване средње школе и одељења

Top