Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Горан Мутавџић – 1/1
Гордана Бранковић – 1/2
Ката Чучковић – 1/3

Други разред

Маријана Михајловић – 2/1
Драгана Тасић Стојановић – 2/2
Виолета Учур – 2/3

Трећи разред

Миленка Братић – 3/1
Наташа Тончев Благојевић – 3/2
Нина Петровић – 3/3

Четврти разред

Наташа Јаредић – 4/1
Маја Динић – 4/2
Сања Стајић – 4/3

Боравак

Марјан Антић
Снежана Соковић
Драгана Крстић
Александра Петковић


Наставници предметне наставе

Српски језик

Јелена Трошић – 6/1, 6/2, 6/3 разредна, 8/1, 8/2
Јасмина Самарџић –  5/2, 5/3, 7/1, 7/2
Тамара Трифуновић Живковић – 5/1 разредна, 7/3, 8/3, 8/4

Математика

Соња Радибратовић – 7/1, 8/1, 8/2, 8/3
Миланка Вучељић - 5/1, 5/2, 7/2, 7/3, 8/4 
Бојана Божић - 5/3, 6/1, 6/2, 6/3 

Руски језик

Тања Тадић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/2, 8/3, 8/4
Живадинка Папуга - 5/1, 5/2, 5/3, 8/1

Енглески језик

Биљана Вишњић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2 разредна, 8/3, 8/4
Виолета Јорданов - 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1
Весна Петек Ребихић - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/3

Географија

Биљана Смарс – 6/1 разредна, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4  
Срђан Протић - 5/1, 5/2, 5/3

Историја

Добрила Кузмановић –   6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2 разредна, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Светлана Петровић - 5/1, 5/2
Немања Матић - 5/3

Биологија

Савка Ракић –  6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 разредна, 8/2, 8/3, 8/4
Тијана Морић – 5/1, 5/2 разредна, 5/3 

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4   (разредна 5/3)

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 разредна

ТИО

Душан Зарић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/3, 8/2, 8/4
Јелена Беседић - 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3 разредна, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Ирена Зељковић - 6/1, 6/2, 6/3, 7/2, 8/1, 8/3

Физичко васпитање/ Физичко и здравствено васпитање

Стефан Станојевић - 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3,  обавезне физичке активности (6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3)
Маја Милошевић – 5/1, 5/2, 5/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 разредна  изабрани спорт ( 8/1, 8/2, 8/3, 8/4)  обавезне физичке активности (5/1, 5/2, 5/3)

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 разредна, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

Информатика и рачунарство

Биљана Недић - 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1 разредна, 7/2, 7/3

Домаћинство

Снежана Николић - групе 8/1,2,3,4

Чувари природе

Тијана Морић - 5/1

Цртање, сликање, вајање

Тања Ђокић - групе 5/2, 5/3, 6/2, 7/1, 7/3

Хор и оркестар

Данијела Живанчевић - 6/1, 6/3, 7/2

Веронаука

Јелена Војиновић - групе 2-8.разреда

Грађанско васпитање

Срђан Протић - 7/3, 8/3,4
Душица Трајковић - 5/1,2,3, 6/1,2, 6/1,3, 7/1,2, 8/1,2

Календар догађаја

Нове награде

Архива за 2020.

Top