Наставни кадар

Наставни кадар

Наставници разредне наставе

Први разред

Миленка Братић – 1/1
Наташа Тончев Благојевић – 1/2
Нина Петровић – 1/3

Други разред

Наташа Јаредић – 2/1
Маја Динић – 2/2
Сања Стајић – 2/3

Трећи разред

Горан Мутавџић – 3/1
Гордана Бранковић – 3/2
Ката Чучковић – 3/3

Четврти разред

Маријана Михајловић – 4/1
Драгана Тасић Стојановић – 4/2
Виолета Учур – 4/3

Боравак

Маријан Антић
Снежана Соковић
Драгана Крстић
Марија Михајловић


Наставници предметне наставе

Српски језик

Јасмина Самарџић – 5/1 разредна, 5/2, 7/1, 7/2
Александра Црногорац – 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 8/2 разредна
Јелена Палавестрић – 5/3, 5/4, 6/4, 7/3 разредна
Ана Крунић - 8/3

Математика

Соња Радибратовић – 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
Миланка Вучељић - 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/3 
Ивана Јовановић - 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3 

Руски језик

Тања Тадић – 5/1, 5/3 разредна, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3
Маргита Почековац - 5/2, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3

Енглески језик

Биљана Вишњић – 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 разредна, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3
Адриана Јовић - 4/1, 4/3, 5/1, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3
Весна Петек Ребихић - 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/2

Географија

Биљана Смарс – 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 разредна, 6/1, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 
Срђан Протић - 6/2, 6/4

Историја

Добрила Кузмановић –   5/1, 5/2 разредна, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Светлана Петровић - 5/3, 5/4
Бојан Стевановић - 6/4

Биологија

Савка Ракић –  5/2, 5/3, 5/4, 6/1 разредна, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3
Тијана Морић – 5/1, 7/1, 7/2 разредна, 7/3 

Физика

Јелисавета Хрњаковић – 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1 разредна, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

Хемија

Снежана Николић - 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 разредна

Музичка култура

Данијела Живанчевић – 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 разредна, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3

ТИО

Душан Зарић - 5/3, 5/4, 6/1, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3
Јелена Беседић - 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 7/3
Лела Минић - 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3

Физичко васпитање

Ненад Срећковић - 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/1, 8/2, 8/3,  изборни спорт (5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/1, 8/2, 8/3)
Маја Милошевић – 6/1, 6/2, 6/3 разредна, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3,  изборни спорт (6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3)

Ликовна култура

Тања Ђокић – 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1 разредна, 8/2, 8/3

Информатика

Биљана Недић - 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, групе 6-8.разреда

Домаћинство

Снежана Николић - групе 7/1, 7/2, 7/3, 8/2

Чувари природе

Тијана Морић - 6/3, 6/4

Цртање, сликање, вајање

Тања Ђокић - 8/1

Веронаука

Јелена Војиновић - групе 1-8.разреда

Грађанско васпитање

Срђан Протић - групе 5-8.разреда

Календар догађаја

Нове награде

Top