Ненаставни кадар

Ненаставни кадар

Управа школе

Биљана Благојевић  – Директор
Горан Јоксимовић – Секретар
Зоран Милосављевић – Шеф рачуноводства
Снежана Илић – Админ. фин. радник

Стручни сарадници
Душица Трајковић – Психолог
Марија Вејновић – Педагог
Јелена Трошић – Библиотекар


Школски одбор

Представници локалне заједнице
Игор Стогов – Председник
Марија Јовичић
Лука Тодоровић

Представници савета родитеља
Биљана Илијашевић
Снежана Миловановић
Зоран Станаревић

Представници колектива
Биљана Вишњић
Наташа Јаредић
Јелена Палавестрић


Техничко особље

Домар
Часлав Пауновић

Сервирка
Виторка Цвејић

Спремачице
Весна Цветковић
Весна Перић
Весна Јовановић
Мирјана Филић
Оливера Стоиљковић
Драгана Јеринић
Ивана Станковић
Милојка Радојевић                                                                                                                                                            

Календар догађаја

Архива за 2017.

Top