Правилници

Правилници

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ „Франце Прешерн“:

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ОШ „Франце Прешерн“:

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о избору ученика генерације:

Правилник о избору ученика генерације

Календар догађаја

Архива за 2017.

Top