Упис првака

Упис првака

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
Школску 2018/19. годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2011. до 28.02.2012. године. Уписна процедура обавља се у складу са свим законима Републике Србије.

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Педијатар издаје лекарско уверење о здравственој способности детета, а родитељи приликом уписа уверење достављају школи.

Родитељ или старатељ детета доноси потребну документацију:
• извод из матичне књиге рођених,
• лекарско уверење о здравственој способности детета,
• уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Упис се обавља у канцеларији секретара школе, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова. После 14:00 упис се врши средом и четвртком до 17:00 часова у педагошко-психолошкој служби. Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) секретар заказује тестирање код психолога или педагога.

Тестирање будућих првака врше школски психолог и педагог применом стандардних поступака и инструмената препоручених од овлашћене стручне службе.
За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03.до 01.09.2012.год. Провера спремности за полазак у школу деце за превремени упис врши се у јуну 2018. године.

Уколико дете територијално не припада нашој школи, родитељи, односно старатељи , попуњавају Захтев за упис детета у први разред без обзира на адресу из пријаве пребивалишта. Захтев (који можете преузети у прилогу) можете предати секретару школе сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова, најкасније до 01.02.2018. године.

Захтев за упис деце која територијално не припадају нашој школи

Top