Школа без насиља

Школа без насиља

Наша школа је сертификована школа у пројекту „Школа без насиља“.

Програм пројекта има за циљ смањење насиља над и међу децом и стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој деце. С обзиром на постављени циљ програм је развојни и саставни је део васпитног рада школа.
Кроз програм се стичу конкретна знања о томе како се проблем насиља може решити учењем техника понашања и процедура у превазилажењу конфликта. Тим активностима утичемо на превенцију насиља, злостављања и занемаривања јер наш циљ је превазилажење последица неразумевања.
Намењен је деци, наставницима и запосленима у школама, али и родитељима и целокупној локалној заједници.

Тим „Школа без насиља“ је задужен за подршку програму и праћење активности које су планиране и предвиђене програмом UNICEF- овог пројекта ''Моја школа – школа без насиља''.
Носиоци активности о свом раду на крају школске године Тиму пројекта „Школа без насиља“ подносе писани извештај.

Приручник за родитеље

Национална платформа "Чувам те"

Top